Teatterin pohjatyöt valmiit

Pohjatyöt ovat valmiina ja nyt odotellaan rautakaarien pystytystä.